The last smile delivery Sneltransport The last smile delivery

Dislaimer

 

Onder ‘Website’ wordt verstaan: www.smatransportandlogistics.eu en daaraan gekoppelde (sub)domeinen.

Deze disclaimer en in aanvulling hierop de Algemene Voorwaarden van SMA Transport & Logistics (hier te lezen en te downloaden) zijn van toepassing op alle bezoekers en op elk gebruik van de website en op alle informatie, aanbevelingen en diensten die SMA Transport & Logistics op of door middel van de website aanbiedt, hierna: “Informatie”.

 

Inhoud website
SMA Transport & Logistics betracht de nodige zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze Website. SMA Transport & Logistics heeft het recht de Informatie op de website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen, zonder de bezoeker hierop te attenderen.

SMA Transport & Logistics garandeert niet dat de Informatie juist, betrouwbaar of compleet is, noch dat de informatie geschikt is voor een bepaald doel. Daarnaast kan SMA Transport & Logistics niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar is en vrij is van virussen, malware, ransomware of andere bedreigingen.

 

Aansprakelijkheid
Hoewel de nodige zorgvuldigheid is en wordt betracht bij het samenstellen van de website is SMA Transport & Logistics niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op de website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie op de website die bezoekers/ gebruikers downloaden en eventueel foutief al of niet via de website aan derden worden doorgeven.

SMA Transport & Logistics is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit bedreigingen (zoals virussen, malware, ransomware etc.), de inhoud of andere elementen van websites waarnaar op de website wordt verwezen (al dan niet door middel van een hyperlink), of de onjuiste en/of niet tijdige werking van de website en/of de informatie. Geen enkele beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing in geval van schade veroorzaakt door de opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur (zoals bedoeld in artikel 37 Boek 2 Burgerlijk Wetboek) of het managementteam zelf.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Website en de Informatie, berusten bij TLN of de rechthebbende derde. De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van SMA Transport & Logistics.

 

Recht- en forumkeuze
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze disclaimer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

Alle rechten voorbehouden – SMA Transport & Logistics

 

MVO!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aandacht voor mens en milieu! Wij vinden de omgeving, het milieu en de mensen om ons heen belangrijk. We willen duurzaam samenwerken in de transportketen en vinden het belangrijk dat onze relaties ook op dit niveau willen samenwerken.

 

Dagelijks doen we ons uiterste best om onze transportbewegingen zo in te plannen dat we efficiënt onze kilometers rijden met zo min mogelijk belasting voor natuur en milieu. De transportsector en dan ook onze transportbewegingen hebben een enorme impact op de natuur en de omgeving waarin we leven. Dat realiseren wij ons.

 

Wij willen een actieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst en dat maakt deel uit van onze misie en hoe SMA Transport en Logistics in die toekomst wil staan.

 

 

 

Paychecked.

Onze mensen maken het verschil voor ons en voor jou. Het keurmerk PayChecked in Transport zorgt voor transparantie en duidelijkheid in de sector.

 

Voor jou als (mogelijke nieuwe) medewerker ben je verzekerd dat we de CAO waar jij onderdeel van bent netjes naleven. Wij willen ons onderscheiden als fijne en prettige werkgever. O.a. met dit keurmerk willen dit uitstralen. Maar we doen meer voor jou.

 

Voor jou als onze (mogelijke) opdrachtgever ben je ervan verzekerd voor de risico’s van ketenaansprakelijkheid en schijnconstructies. Jij kiest toch ook voor goed opdrachtgeverschap? Kies daarom voor een samenwerking met SMA Transport en Logistics. Of met één van onze concullega’s die ook PayChecked zijn in Transport.

 

 

 

 

 

Smile :-)

Wij houden van een glimlach. Jij toch ook? Onze chauffeurs realiseren zich heel goed dat zij het gezicht zijn van jou bedrijf wanneer we producten afleveren. Een blij gezicht, voor een optimale beleving bij jullie klanten. Bij SMA Transport en Logistics doen we dagelijks alles voor die glimlach.

 

Transport draait bij ons dus om mensen. Dat zijn onze mensen, jouw mensen en jou klanten. We werken in “the laste mile” bezorging. Wij noemen dat de last smile bezorging!

 

Of het nu onze vrachtwagenchauffeurs zijn die jou vrachten door heel Europa op tijd afleveren, of het zijn onze koeriers die pakketten bezorgen door heel Nederland. Wij houden van blije mensen!